Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2019

kurdebele
7869 0e31 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viasoadysta soadysta

February 03 2019

kurdebele
trzeba się odzwyczajać
od rzeczy wciąż tych samych
ust
i ludzi
to przyzwyczajenia zabierają nam spokój
— Kaja Kowalewska - "Siła spokoju"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
Sponsored post
feedback2020-admin
kurdebele
Chodź pod kołdrę, schowamy się przed całym światem.
Reposted fromautunno autunno viairmelin irmelin
kurdebele
0180 98c7 390
Reposted fromnutt nutt viafullmoon fullmoon
kurdebele
2523 198c 390
double-faced cuteness
Reposted fromindivisualist indivisualist viacats cats
kurdebele
3656 8473 390
Reposted fromdelain delain viaPatij Patij
kurdebele
kurdebele

mookau:

This is definitely a portal to another world

Reposted frompannakojot pannakojot viairmelin irmelin
you must
want to spend
the rest of your life
with yourself
first
Rupi Kaur, Milk and Honey

(via buzovantonija)
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
kurdebele
7575 20e4 390
Reposted frompszpsz pszpsz vialiliowadusza liliowadusza
kurdebele

Wyjątkowość nie polega na idealności.


Reposted fromsilkydreams silkydreams viapomruki pomruki
kurdebele
7762 b0fe 390
Reposted fromratek ratek viafalkowska falkowska
kurdebele
2725 6be9 390
Reposted fromfungi fungi viafalkowska falkowska
kurdebele
2431 f56e 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viafalkowska falkowska
kurdebele
Reposted fromgruetze gruetze viafalkowska falkowska

September 20 2018

kurdebele
kurdebele
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaszydera szydera
kurdebele
4242 6a19 390
Reposted fromverronique verronique viaszydera szydera
kurdebele
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viapomruki pomruki
kurdebele
Reposted fromdimer dimer vialiliowadusza liliowadusza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...