Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2019

kurdebele
wzrok Uwielbiałem, gdy patrzyła mi w oczy. Wzrok mówił wiele. Nie musiałem słyszeć kocham Cię, żeby to wiedzieć.
— znalezione
Reposted fromresort resort vialiliowadusza liliowadusza
kurdebele
8015 82be 390
Reposted frompunisher punisher vialiliowadusza liliowadusza
kurdebele
kurdebele
kurdebele
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
kurdebele
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę. 
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
Reposted fromlovvie lovvie viaszydera szydera
kurdebele
Spędzałam za dużo czasu wyłącznie w towarzystwie zawartości mojej głowy.
— Sharon Bolton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialiliowadusza liliowadusza
kurdebele
Nie zakochuj się w kobiecie, która czyta, w kobiecie, która czuje zbyt wiele, w kobiecie, która pisze. Nie zakochuj się w kobiecie wykształconej, czarodziejce, szalonej. Nie zakochuj się w kobiecie, która myśli, która potrafi wiedzieć, zdolnej wzbić się do lotu, w kobiecie, która ma wiarę w siebie. Nie zakochuj się w kobiecie, która śmieje się lub płacze, gdy się kocha, w kobiecie, która kocha poezję (są one najbardziej niebezpieczne) lub w kobiecie, która może stać pół godziny przed obrazem, która nie może żyć bez muzyki. Nie zakochuj się w kobiecie intensywnej, zabawnej, błyskotliwej, zbuntowanej, zuchwałej. Niech nigdy nie zdarzy ci się zakochać w takiej kobiecie. Bo gdy zakochasz się w tego typu kobiecie, czy pozostanie z tobą czy nie, czy będzie cię kochać, czy nie, od takiej jak ta kobiety nigdy nie wrócisz wstecz. Nigdy.
— Aaron Killakat
kurdebele
1957 75d8 390
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
kurdebele
9439 f636 390
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viairmelin irmelin
kurdebele
8410 909b 390
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
kurdebele
0458 b06c 390
Reposted fromyikes yikes viairmelin irmelin
kurdebele
8920 0e67 390
w dupie.
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
kurdebele
6900 dcb6 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
kurdebele
9513 db00 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
0602 cc5c 390
Reposted fromidiod idiod viamaryjanejanis maryjanejanis
kurdebele
5529 71ed 390
kurdebele
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
kurdebele
Reposted fromshakeme shakeme viafelicka felicka
kurdebele
1894 765b 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl