Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

kurdebele
Nigdy nie dawajcie wiary, gdy będą was przekonywać, że ludzie i zwierzęta mają wspólne interesy, że dobrobyt jednej strony oznacza dobrobyt drugiej. To wszystko łgarstwa. Człowiek nie dba o interesy żadnego stworzenia - wyłącznie o własne.
— George Orwell – Folwark zwierzęcy
Reposted fromnyaako nyaako viarhubarbrr rhubarbrr
8185 2ad6 390
Reposted fromhighhopes highhopes viaaffia affia
kurdebele
kurdebele
6033 124c 390
Reposted fromeklaisog eklaisog viahugostiglitz hugostiglitz
6239 7954 390
Reposted fromamatore amatore viaLusia Lusia
kurdebele
8473 913e 390
Reposted fromnyaako nyaako viawymiot wymiot
kurdebele
9630 4ee4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMerrry98 Merrry98
kurdebele
kurdebele
1648 3953 390
lovka soł macz!
1212 3c1e 390

enjoy-the-manga:

Moomin - episode 18

Reposted fromcemeterytrash cemeterytrash viaapluzyna apluzyna
kurdebele
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viakarna karna
kurdebele
8591 5d86 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaMerrry98 Merrry98
kurdebele
0959 a660 390
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life viaMerrry98 Merrry98
When you see something beautiful in someone, tell them. It may take seconds to say, but for them, it could last a lifetime.
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaonatequila onatequila
kurdebele
9788 7665 390
Reposted fromlaters laters
kurdebele

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel viaonatequila onatequila
kurdebele
6357 36be 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakalina21 kalina21
kurdebele
4314 722f 390
Reposted fromministerium ministerium viarhubarbrr rhubarbrr
kurdebele
Chciałbym móc zanurzyć głowę w strumieniu Twojej świadomości.
— Hey
kurdebele
8602 5dfa 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viatutus tutus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl