Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

kurdebele
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
kurdebele

Jak nazwałabyś ten moment, w którym teraz jesteś?

- Ciekawością tego, kim naprawdę jestem. Myślę, że pierwszy raz odpowiadamy sobie na to pytanie, gdy zaczynamy przygodę z dorosłością. Mam poczucie, że przede mną jeszcze ciekawsza przygoda z dojrzałością. Spędzamy wiele lat okopując się koncepcjami, umowami, grami, których zasady ustalono poza nami. Czasami trzeba zadać sobie pytanie czy chcę dalej grać w te gry, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Szukam odpowiedzi na pytanie na ile lęk jest nabyty, a na ile jest odpowiedzią na pustkę, która jest tutaj zawsze. Kim jestem tak naprawdę, nie jako piosenkarka, matka, córka, tylko ja – to najciekawsze pytanie, na które sobie odpowiadam.

— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viapomruki pomruki
6472 56e0 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
kurdebele
kurdebele
6509 8903 390
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
kurdebele
6785 c925 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
6794 9468 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
kurdebele
4450 c885 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMountainGirl MountainGirl
kurdebele

Otworzyłam się przed nim i wyjawiłam swoje uczucia, a on kazał mi je zatrzymać. Zrobił to dość delikatnie, ale nawet czysty nóż potrafi zadać bolesną ranę. 

— Erin Watt - "Papierowa księżniczka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
kurdebele

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viaszydera szydera
kurdebele

February 18 2018

3867 8fe0 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viazapominanie zapominanie
kurdebele
kurdebele
9148 8dab 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
kurdebele
3637 1f19 390
Reposted fromprecelka precelka viairmelin irmelin
kurdebele
9113 64cc 390
Reposted frommessinhead messinhead viawszystkodupa wszystkodupa
kurdebele
- Nie mogę w to uwierzyć! - powiedziała Alicja. - Nie możesz? - powiedziała z politowaniem Królowa. - No, spróbuj jeszcze raz! Zrób głęboki wdech i zamknij oczy. - Alicja roześmiała się. - Nie mam co próbować - odrzekła - nie można uwierzyć w to, co niemożliwe. - Zdaje się, że nie masz w tym wielkiej wprawy - powiedziała Królowa. - Ja w twoim wieku zawsze ćwiczyłam to przez pół godziny dziennie. Nieraz jeszcze przed śniadaniem dochodziłam do sześciu niemożliwości, w które udawało mi się uwierzyć.
— Lewis Carroll
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viawszystkodupa wszystkodupa
0055 481e 390
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl