Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2018

kurdebele

June 13 2018

6477 22f6 390

thunder:

via weheartit

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viairmelin irmelin

June 03 2018

kurdebele
0830 cb40 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa

June 01 2018

kurdebele
kurdebele
9113 0e06
Reposted fromTamahl Tamahl viappiotrus ppiotrus
kurdebele
2299 7b18 390
Reposted fromlucasthelocust lucasthelocust viaGunToRun GunToRun
kurdebele
0581 369e 390
Reposted fromSanthe Santhe viamaryjanejanis maryjanejanis
kurdebele
8764 1aa2 390
Reposted frompiehus piehus viamaryjanejanis maryjanejanis
kurdebele
1505 b70f 390
Reposted fromkattrina kattrina vialiliowadusza liliowadusza
kurdebele
kurdebele
1192 7fbc 390
Reposted fromseaweed seaweed vialiliowadusza liliowadusza
kurdebele
2681 dd06 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin
kurdebele
5876 9d91 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaszydera szydera
kurdebele

The 4 stages of sleep

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaszydera szydera
kurdebele
kurdebele
Reposted fromFlau Flau viaszydera szydera
kurdebele

Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też na ciebie. 

— Friedrich Nietzsche - Poza dobrem i złem
kurdebele
7692 3842 390
thechive.com
Reposted frombiru biru viawszystkodupa wszystkodupa
kurdebele

"Teraz w USA ogłasza się wyniki chyba najdłuższych w historii psychologii i medycyny badań nad szczęściem i zdrowiem ludzi. Zaczęto je robić już w 1938 roku. Do badania zaproszona najpierw kilkuset studentów Harvardu (między innymi Johna Kennedy’ego). Z czasem dołączono do tego mieszkańców Bostonu, ale tym razem ludzi z niskim wykształceniem, często z marginesu społecznego. I pytano ich cyklicznie przez kilkadziesiąt lat: „Co jest dla ciebie sensem życia i źródłem szczęścia?” I większość badanych mając 20-30 lat mówiło, że pieniądze i sława. Koło 40-stki zaczęli mówić różnymi słowami coś, co powtarzali już do śmierci i tym czymś były relacje. Okazało się, że rzeczywistym źródłem szczęścia dla człowieka, który już coś przeżył i popróbował są wyłącznie relacje. Relacje intymne, miłosne, społeczne. To jest podstawowe źródło szczęścia. Co więcej, udało się w tych badaniach wykazać, że ludzie którzy odczuwają spełnienie w obszarze relacji, mają znacznie lepsze parametry przeżycia i zdrowia. Jaki z tego wniosek? Dbaj o swoje ciało i zdrowie, ale dbaj też o relacje, traktując je szerzej niż miłość, bo one decydują w największym stopniu o zdrowiu twojego mózgu. Więc wracając do głównego tematu naszej rozmowy wychodzi na to, że to samotność i niskie poczucie własnej wartości są źródłem największego nieszczęścia".

Z wywiadu z Jackiem Santorskim

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl