Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

8121 353b 390
kurdebele
kurdebele
kurdebele
8273 19fe 390
kurdebele
9263 528e 390
Reposted fromMilcatopy Milcatopy vialittlefool littlefool

May 23 2017

6818 b813 390
Reposted fromcandle candle viaune-raconteuse une-raconteuse
kurdebele
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
3874 1736 390
kurdebele
9301 83cb 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii
kurdebele
kurdebele
1582 0bf6 390
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaclerii clerii

May 17 2017

kurdebele
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viairmelin irmelin
kurdebele
2025 26fb 390
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viairmelin irmelin
4843 72d2 390

gagarin-smiles-anyway:

Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, Russia (dianatuktamysheva)

Reposted fromgraysen graysen viairmelin irmelin
5951 a0b0 390

“The future has come”

kurdebele
7958 2e92 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
kurdebele
6449 020c 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl